Жилищен комплекс Бел Роуз

Първата част на жилищен комплекс Бел Роуз 1 е в експлоатация от края на 2015 година и се намира на ул. Нилс Бор – в тихата южна част на кв.Витоша в гр.София. Включва 6 жилищни сгради върху площ от 10 дка, развит около 2 вековни дъба. Със строителството на комплекса се изгради напълно и инфраструктурата наоколо – чисто нови улици, ул. водопровод и канал, външно ел.захранване.

Бел Роуз 2 представлява разширение от южната страна на Бел Роуз 1. В нов имот от 5 дка днес напредва довършването на 3-те нови сгради – „Роза Алба”, „Роза Галика” и „Дамасцена”.

Категория:

Описание